Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan

Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktunya dan harta bendanya untuk mengkhidmati umat manusia. Suku Arab, Banu Tai’, mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah s.a.w. dan kekuatan mereka dikalahkan, dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Seseorang dari tawanan itu adalah anak perempuan Hatim Ta’i, seorang yang kemurahan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Continue reading “Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan”

Pengikut-Pengikut Pertama

Waraqa jelas mengingatkan kepada kabar ghaib dalam Kitab Ulangan 18:18. Ketika kabar itu sampai kepada Zaid, budak Rasulullah s.a.w. yang telah dimerdekakan (ia pada saat itu berusia tiga puluh tahun) dan kepada adik sepupu beliau, Ali, yang berusia kira-kira sebelas tahun, maka kedua-duanya segera menyatakan keimanan mereka kepada beliau. Abu Bakar, sahabat karib dari masa kecil, pada saat itu sedang berada di luar kota. Ketika beliau pulang, mulai mendengar pengalaman baru Rasulullah s.a.w. itu. Kepada beliau diceriterakan orang-orang bahwa sahabatnya telah menjadi gila dan mulai berkata bahwa malaikat- malaikat membawa amanat dari Tuhan kepadanya. Abu Bakar percaya sepenuhnya kepada Rasulullah s.a.w. Beliau tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Rasulullah s.a.w. tentu benar β€” beliau mengenal Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang waras otak dan jujur. Beliau mengetuk pintu

Continue reading “Pengikut-Pengikut Pertama”

Keberanian

Beberapa contoh mengenai keberanian dan kewiraan beliau telah diceriterakan dalam bagian riwayat hidup beliau. Cukuplah kiranya di sini mengemukakan sebuah contoh. Pada suatu ketika, di Medinah tersebar luas desas-desus bahwa orang-orang Romawi sedang menyiapkan kesatuan lasykar yang besar untuk mengadakan Continue reading “Keberanian”