Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan

Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktunya dan harta bendanya untuk mengkhidmati umat manusia. Suku Arab, Banu Tai’, mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah s.a.w. dan kekuatan mereka dikalahkan, dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Seseorang dari tawanan itu adalah anak perempuan Hatim Ta’i, seorang yang kemurahan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Continue reading “Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan”

Advertisements

Menyempurnakan Perjanjian

Rasulullah s.a.w. sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan, sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau, ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at, masuk Islam. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa Continue reading “Menyempurnakan Perjanjian”

Pengikut-Pengikut Pertama

Waraqa jelas mengingatkan kepada kabar ghaib dalam Kitab Ulangan 18:18. Ketika kabar itu sampai kepada Zaid, budak Rasulullah s.a.w. yang telah dimerdekakan (ia pada saat itu berusia tiga puluh tahun) dan kepada adik sepupu beliau, Ali, yang berusia kira-kira sebelas tahun, maka kedua-duanya segera menyatakan keimanan mereka kepada beliau. Abu Bakar, sahabat karib dari masa kecil, pada saat itu sedang berada di luar kota. Ketika beliau pulang, mulai mendengar pengalaman baru Rasulullah s.a.w. itu. Kepada beliau diceriterakan orang-orang bahwa sahabatnya telah menjadi gila dan mulai berkata bahwa malaikat- malaikat membawa amanat dari Tuhan kepadanya. Abu Bakar percaya sepenuhnya kepada Rasulullah s.a.w. Beliau tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Rasulullah s.a.w. tentu benar — beliau mengenal Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang waras otak dan jujur. Beliau mengetuk pintu

Continue reading “Pengikut-Pengikut Pertama”

Tenggang Rasa Terhadap Orang Yang Kurang Sopan

Beliau sangat lunak terhadap mereka yang karena tidak punya ajaran sopan-santun maka tidak mengetahui bagaimana seyogyanya membawakan diri. Pada sekali peristiwa, seorang Bedui yang baru saja masuk Islam dan sedang duduk-duduk bersama Rasulullah s.a.w. di mesjid bangkit, berjalan beberapa langkah, berjongkok di sudut Continue reading “Tenggang Rasa Terhadap Orang Yang Kurang Sopan”