Pelita untuk Para Mukmin (Bagian I)

1. Sesungguhnya amal (baik) seseorang itu, dinilai sesuai dengan niatnya dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa pindah/ hijrah untuk mendapatkan dunia, atau karena seorang Wanita yang akan dikawininya, maka kepada itulah hijrahnya (bukan kepada Allah). (Bukhari)
2. Islam didasarkan pada lima hal: (1). Menyaksikan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, (2). Melaksanakan sembahyang Lima kali sehari, (3). Membayar Zakat, (4). Melaksakan Haji, (5). Dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (Bukhari)
3. Dosa yang paling besar adalah: mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, durhaka kepada orang tua, membunuh orang dan bersumpah palsu. (Bukhari)
4. Tak seorangpun diantara kamu menjadi orang yang sebenarnya beriman, sampai saya (Nani Muhammad S.A.W) Akan dicintainya lebih dari cinta nya kepada orang tua, anak-anaknya dan semua orang (diatas dunia ini). (Bukhari dan Muslim).
5. Saya meninggalkan dua Hal bagimu. Apabila kamu berpegang teguh padanya kamu tidak akan pernah sesat. Yaitu: Quraan dan sunnah dari Rasul-Nya. (Al Muwaththa Imam Malik)
6. Apabila seseorang telah mati maka putuslah amal-amalnya; kecuali tiga perkara: (1). Dermanya orang

yang akan terus menerus mengambil manfaat dari padanya, (2). Pengetahuannya, orang yang terus menerus memanfaatkannya, (3). Anak sholeh yang mendoakannya. (Muslim)
7. Seseorang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu (menegakkan) Islam, maka is di surga satu tingkat dengan para nabi-nabi. (Ad-Damiriy)
8. Tidak ada sembahyang yang paling berat bagi orang minafik daripada sembahyang subuh dan Isa. Kalau mereka mengetahui betapa besar pahala kedua sembahyang itu, mereka tentu akan (pergi ke mesjid) melakukannya walaupun mereka harus merangkak. (Bukhari)
9. Bukankah dari (golongan) kami orang yang tidak mengasihi yang muda dan yang tidak menghormati yang tua. (Abu Daud)
10. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan tetapi besar bobotnya (besar pahalanya) dan sangat disukai oleh Allah Yang Maha Pemurah, yaitu: Subhanallahi-wa-bihamdihi Subhanallahil Azhim (terjemahannya: Allah Mahasuci dengan segala puji-pujian bagi -Nya, Allah Maha Suci lagi Maha Besar). (Bukhari dan Muslim).
11. Ilmu pengetahuan yang penting tiga, pertama tanda yang nyata, ayat yang qath ‘i (yang tidak dapat diragukan), kedua sunnah Nabi yang sudah mantab dan ketiga, hukum yang adil. Dan selainnya sebagai tambahan. (Ibnu Majah)
12. Barangsiapa setia kepada sunnahku (sunnah Nabi Muhammad S.A.W) dimasa kekacauan ummatku, ia akan memperoleh penghargaan (pahala) seratus orang mati syahid. (Baihaqi)
13. Janganlah berlebih-lebihan mencurahkan puji-pujian kepada saya, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap anak Maria, saya adalah hamba-Nya dan panggilah pada saya hamba Allah dan Rasul-Nya. (Bukhari dan Muslim)
14. Semua orang adalah anak-cucu (keturunan) Adam dan Adam diciptakan dari tanah. (Tarmidzi)
15. Diantara dosa besar adalah: mencaci orangtua sendiri. Sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulallah, apakah ada orang yang mau mencaci maki orang tuanya? Nabi menjawab: Ya, seseorang yang memaki Ayah dari orang lain, orang lain itu akan memaki ayahnya pula; demikian juga seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, orang lain itu akan mencaci maki ibunya pula. (Bukhari)
16. Kesenangan Allah terletak pada kesenangan Ayah dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan Ayah. (Tarmidzi)
17. Allah mengampuni setiap dosa yang Dia kehendaki, kecuali (dosa) durhaka pada orang tua. Malahan Dia akan mempercepat menghukum kepada si durhaka sebelum meninggalkan dunia. (Baihaqi)
18. Hak (kedudukan) dari Saudara yang lebih tua terhadap saudara-saudaranya yang lebih muda adalah sama seperti hak dari orang tua kepada anak-anaknya. (Baihaqi)
19. Sari daripada agama adalah tulus ikhlas terhadap orang lain. Kamiw(sahabat-sahabat) menanyakan kepada beliau: Tulus ikhlas kepada siapa yang engkau maksud jam? Beliau menjawab: kepada Alllah, kepada kitab Allah, kepada Rasul-Nya, kepada pemimpin orang Muslim dan kepada masyarakat umum. (Muslim)
20. Allah tidak akan memperlihatkan belas kasihan pada seseorang yang tidak memperlihatkan belas kasihan pada orang lain. (Bukhari)
21. Setiap anak muda yang menghormati orang yang lebih tua karena umurnya, akan memperoleh orang yang ditunjuk oleh Allah untuk
22. Akan kamu jumpai bahwa orang mukmin merupakan satu tubuh, di dalam hal ramah-tamahnya, cintanya mencintainya dan setia kawannya. Apabila ada bagian tubuh yang menderita, bagian tubuh yang lain pun akan tidak dapat tidur dan mendemam. (Bukhari dan Muslim)
23. Saya bersumpah pada-Nya yang mengendalikan hidup saya, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi seorang yang sungguh beriman, kecuali sehingga ia sukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. (Bukhari)
24. Malaikat Jibril telah menasehati saya perihal berbuat baik kepada tetangga sedemikian rupa, sehingga saya kira ia akan jadikan tetangga itu sebagai ahli waris saya. (Bukhari dan Muslim)
25. Barang siapa yang mempunyai anak perempuan dan tidak menguburnya hidup-hidup dan tidak lebih mengutamakan anak laki-lakinya daripada anak perempuan nya, Allah akan memasukkanya ke sorga. (Abu Daud)
26. Barangsiapa yang ingin meraih cinta Allah an Rasul-Nya atau menginginkan agar Allah dan Rasul-Nya mencintainya, dia harus selalu berkata benar, dia harus selalu berkata benar; dia selalu mengembalikan dalam keadaan utuh dan pada waktunya sesuatu yang diamanahkam kepadnya, dan dia harus berbuat baik kepada tetangganya. (Baihaqi)
27. Semua makhluk adalah keluarga Allah, maka oleh karena itu Allah suka pada orang yang memperlakukan keluarga-Nya dengan baik. (Baihaqi)
28. Allah akan berkata pada hati kiamat: Manakah mereka yangb mencintai satu sama lain karena Kebesaran-Ku? Hari ini aku akan memberikannya tempat bernaung dalam lindungan-Ku; ingatlah bahwa tidak ada lindungan pada hari ini kecuali lindungan-Ku. (Muslim)
29. Berikut ini is adalah tanda-tanda mendekatnya hari kiamat : (1). Orang yang hanya menghormati orang-orang khusus tertentu, (2). Perdagangan akan meluas sedemikian rupa sehingga istri-istri akan membantu suami-suaminya dalam kegiatan dagangannya, (3). Orang tidak lagi menaruh perhatian kepada hak-hak dari sanak saudaranya, (4). Pena akan digunakan sangat banyak dan sangat luas, (5). Saksi palsu akan menjadi Hal yang biasa, (6). Kesaksian yang benar akan disembunyikan. (Al-Adabul-I-mufrad Bukhari )
30. Hari kiamat tidak akan datang sampai orang akan berlomba lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan membikin bangunan seperti periuk (kecil di bawah besar diatas seperti bangunan -bangunan olahraga dan sebagainya. (Al-Adabul-I-mufrad Bukhari )
31. Apabila kamu memasuki rumah, kamu harus memberi hormat pada penghuni rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum dan apabila kamu keluar dari rumah tersebut, kamu harus ucapkan selamat tinggal pada penghuni rumah dengan Assalamualaikum. (Baihaqi)

SUMBER:
Buku Nibrasul Mukminin (pelita untuk para mukmin) 100 sabda Nabi Muhammad S.A.W

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s