Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan

Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktunya dan harta bendanya untuk mengkhidmati umat manusia. Suku Arab, Banu Tai’, mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah s.a.w. dan kekuatan mereka dikalahkan, dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Seseorang dari tawanan itu adalah anak perempuan Hatim Ta’i, seorang yang kemurahan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Continue reading “Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan”

Advertisements

Menyempurnakan Perjanjian

Rasulullah s.a.w. sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan, sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau, ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at, masuk Islam. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa Continue reading “Menyempurnakan Perjanjian”