Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan

Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktunya dan harta bendanya untuk mengkhidmati umat manusia. Suku Arab, Banu Tai’, mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah s.a.w. dan kekuatan mereka dikalahkan, dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Seseorang dari tawanan itu adalah anak perempuan Hatim Ta’i, seorang yang kemurahan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Continue reading “Penghargaan Terhadap Abdi-Abdi Peri Kemanusiaan”

Advertisements