Perhubungan Dengan Tuhan

Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah s.a.w. jelas nampak diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. Walaupun tanggung- jawab yang sangat berat terletak di atas bahu beliau, bagian terbesar dari waktu, siang dan malam, dipergunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Tuhan. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah
malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke mesjid hendak

sembahyang subuh. Kadang-kadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak, dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Sekali peristiwa Aisyah r.a. berkata kepada beliau, “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab, “Jika Tuhan, atas kasih-sayang-Nya, mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku, bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima.” (Bukhari, Kitab al-Kusuf).
Beliau tidak pernah melangkah untuk menyelesaikan suatu usaha tanpa perintah Ilahi atau izin-Nya. Telah diriwayatkan dalam bab riwayat hidup beliau bahwa kendati menderita karena penindasan yang sangat aniaya oleh kaum Mekkah, beliau tidak meninggalkan kota itu sebelum mendapat perintah Ilahi. Ketika perlawanan memuncak dan beliau mengizinkan para Sahabat mengungsi ke Abessinia, beberapa di antara mereka menyatakan keinginan supaya beliau berangkat bersama mereka. Beliau menolak atas dasar belum mendapat izin Ilahi. Jadi, di masa percobaan dan penindasan juga, ketika biasa orang suka kalau sahabat- sahabat dan sanak saudaranya kumpul-kumpul di sekitarnya, beliau menyarankan kepada para Sahabat untuk mencari perlindungan di Abessinia dan beliau sendiri tetap tinggal di Mekkah, sebab Tuhan belum memberi perintah.
Jika beliau mendengar Kalamullah dibacakan, beliau sangat terharu dan air mata mulai menitik, terutama jika beliau mendengar ayat- ayat yang menekankan pada kewajiban beliau sendiri. Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahwa ia sekali peristiwa disuruh Rasulullah s.a.w. membaca beberapa ayat Al-Qur’an. Ia berkata, “Ya Rasulullah, Al-Qur’an telah diturunkan kepada anda (artinya: Anda telah lebih mengetahui dari pada siapa pun). Mengapa kemudian harus membacakannya kepada anda?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Aku suka juga mendengar Al-Qur’an dibaca oleh orang lain.” Maka Abdullah bin Mas’ud mulai membacakan ayat-ayat dari Surah An-Nisa. Ketika membaca:
Maka, bagaimana keadaan mereka ketika Kami akan mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan Kami akan mendatangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka ini!” (4:42).
Rasulullah s.a.w. berseru, “Cukup!” Abdullah bin Mas’ud melihat ke arah beliau dan melihat air mata mengalir dari mata Rasulullah s.a.w. (Bukhari, Kitab Fada’il al-Qur’an).
Beliau begitu memandang penting ikut dalam sembahyang berjamaah sehingga tengah sakit keras, ketika dalam keadaan serupa itu bukan saja diizinkan untuk shalat seorang diri di dalam kamar tetapi bahkan diizinkan untuk mengerjakan shalat di atas tempat tidur sambil berbaring, beliau memaksakan diri pergi ke mesjid untuk menjadi imam. Sekali peristiwa, ketika beliau tidak sempat pergi ke mesjid, beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tetapi, kemudian beliau merasakan ada perbaikan dalam kesehatannya dan minta supaya beliau dipapah berjalan ke mesjid. Beliau bersitopang pada pundak dua orang, tetapi keadaan beliau begitu lemahnya sehingga menurut Siti Aisyah r.a. kaki beliau terseret-seret (Bukhari).
Menurut kebiasaan umum dalam mengungkapkan kegembiraan atau menarik perhatian kepada sesuatu ialah dengan bertepuk tangan – dan orang Arab juga berbuat seperti itu. Tetapi, Rasulullah s.a.w. demikian suka berzikir Ilahi sehingga untuk keperluan pengungkapan rasa gembira itu juga memuji dan berzikir Ilahi ditetapkan untuk alih- alih tepuk tangan. Sekali peristiwa ketika beliau sibuk dengan urusan penting, waktu sembahyang pun mendekat dan beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tak lama kemudian beliau dapat menyelesaikan urusan beliau dan segera pergi ke mesjid. Abu Bakar menjadi imam, tetapi ketika jemaat melihat bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba, mereka segera bertepuk tangan untuk menyatakan kegembiraan atas kedatangan beliau dan menarik perhatian Abu Bakar dan memberi tahu bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba. Maka Abu Bakar undur dan memberi tempat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengimami shalat. Sesudah sembahyang selesai, Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Mas’ud mulai membacakan ayat-ayat dari Surah An-Nisa. Ketika membaca:
Maka, bagaimana keadaan mereka ketika Kami akan mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan Kami akan mendatangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka ini!” (4:42).
Rasulullah s.a.w. berseru, “Cukup!” Abdullah bin Mas’ud melihat ke arah beliau dan melihat air mata mengalir dari mata Rasulullah s.a.w. (Bukhari, Kitab Fada’il al-Qur’an).
Beliau begitu memandang penting ikut dalam sembahyang berjamaah sehingga tengah sakit keras, ketika dalam keadaan serupa itu bukan saja diizinkan untuk shalat seorang diri di dalam kamar tetapi bahkan diizinkan untuk mengerjakan shalat di atas tempat tidur sambil berbaring, beliau memaksakan diri pergi ke mesjid untuk menjadi imam. Sekali peristiwa, ketika beliau tidak sempat pergi ke mesjid, beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tetapi, kemudian beliau merasakan ada perbaikan dalam kesehatannya dan minta supaya beliau dipapah berjalan ke mesjid. Beliau bersitopang pada pundak dua orang, tetapi keadaan beliau begitu lemahnya sehingga menurut Siti Aisyah r.a. kaki beliau terseret-seret (Bukhari).
Menurut kebiasaan umum dalam mengungkapkan kegembiraan atau menarik perhatian kepada sesuatu ialah dengan bertepuk tangan – dan orang Arab juga berbuat seperti itu. Tetapi, Rasulullah s.a.w. demikian suka berzikir Ilahi sehingga untuk keperluan pengungkapan rasa gembira itu juga memuji dan berzikir Ilahi ditetapkan untuk alih- alih tepuk tangan. Sekali peristiwa ketika beliau sibuk dengan urusan penting, waktu sembahyang pun mendekat dan beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tak lama kemudian beliau dapat menyelesaikan urusan beliau dan segera pergi ke mesjid. Abu Bakar menjadi imam, tetapi ketika jemaat melihat bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba, mereka segera bertepuk tangan untuk menyatakan kegembiraan atas kedatangan beliau dan menarik perhatian Abu Bakar dan memberi tahu bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba. Maka Abu Bakar undur dan memberi tempat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengimami shalat. Sesudah sembahyang selesai, Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Abu Bakar, “Mengapa engkau undur sesudah aku menunjuk engkau sebagai imam?” Abu Bakar menjawab, “Ya Rasulullah, bagaimana akan pantas untuk anak Abu Quhafa menjadi imam sedang Rasulullah sendiri hadir?” Maka Rasulullah bertanya kepada jemaat, “Mengapa kamu sekalian bertepuk tangan? Adalah tidak pantas bila kalian sedang larut dalam berzikir kepada Allah maka kalian bertepuk tangan. Jika kebetulan dalam waktu shalat perhatian harus tercurah kepada sesuatu, daripada bertepuk tangan kamu lebih baik menyebut ‘Subhanallah’ dengan suara nyaring. Hal itu akan menunjukan perhatian kepada perkara yang harus mendapat perhatian” (Bukhari).
Rasulullah s.a.w. tidak menyukai shalat dan beribadah sebagai dilakukan sebagai hukuman atau sanksi atas diri sendiri untuk penebus dosa. Sekali peristiwa beliau sampai ke rumah dan melihat tali terentang antara dua tiang. Beliau menanyakan tujuannya dan mendapat keterangan bahwa istri beliau, Zainab, biasa berdiri tegak dengan bantuan tali jika dalam waktu mendirikan shalat ia menjadi letih dan payah. Beliau memerintahkan supaya membuang tali tersebut dan menerangkan bahwa shalat sebaiknya dilangsungkan selama dirasakan mudah dan ringan, dan jika ia menjadi terlalu lelah seseorang hendaknya ia duduk. Shalat itu bukan sanksi dan jika tetap diteruskan sesudah badan menjadi letih, maka sembahyang itu menyalahi tujuannya (Bukhari, Kitabal-Kusuf).
Beliau mencela sekali tiap-tiap tindakan dan perbuatan yang berbau syirik walau sedikit. Ketika akhir hayat beliau telah mendekat dan telah dicekam oleh derita sakratul maut, beliau dalam keresahan menggeleng badan dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan sambil berseru, “Terkutuklah orang-orang Yahudi dan Kristen yang telah mengubah kuburan nabi-nabi mereka menjadi tempat ibadah” (Bukhari). Beliau maksudkan, orang-orang Yahudi dan Kristen yang bersujud pada kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang suci mereka dan mendoa kepada mereka; dan beliau memaksudkan bahwa jika kaum Muslimin terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan semacam itu, mereka tidak berhak atas doa-doa beliau; tetapi sebaliknya, mereka telah memutuskan perhubungan mereka dengan beliau.
Ghairat beliau akan kemuliaan Tuhan telah diceriterakan dalam bab riwayat hidup beliau. Kaum Mekkah telah berusaha menyampaikan segala macam bujukan dan mendesak beliau menghentikan perlawanan terhadap penyembahan kepada berhala (Tabari). Pamannya, Abu Thalib, juga mencoba mencegah beliau dengan membayangkan kekhawatirannya bahwa jika beliau bersikeras melancarkan serangan terhadap kemusyrikan, Abu Thalib akan terpaksa memilih antara berhenti melindungi beliau atau ia siap menerima perlawanan hebat dari kaumnya. Jawaban Rasulullah s.a.w. satu-satunya kepada pamannya pada peristiwa itu, “Jika orang-orang itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, aku tidak akan berhenti mengumumkan dan menablighkan ajaran Tauhid” (Zurqani). Di tengah berkecamuknya Perang Uhud, ketika sisa pasukan Muslim yang luka- luka berkumpul di sekitar beliau di kaki bukit dan musuh melampiaskan kegembiraan dengan teriakan-teriakan kemenangan setelah mematahkan barisan Muslim, dan pimpinan mereka, Abu Sufyan, berteriak: “Hidup Hubal (satu dari antara berhala-berhala kaum Mekkah). Hidup Hubal!” maka Rasulullah s.a.w., walaupun tahu dan sadar bahwa keselamatan beliau dan keselamatan serombongan kecil kaum Muslim sekitar beliau bergantung pada sikap tutup mulut, tidak dapat menahan kesabaran dan memerintahkan kepada para Sahabat untuk menjawab dengan pekikan: “Untuk Allah semata kemenangan dan kejayaan! Untuk Allah semata kemenangan dan kejayaan!” (Bukhari).
Suatu salah pengertian yang sudah biasa ada pada para pengikut bermacam-macam agama sebelum kedatangan Islam ialah, kejadian- kejadian di langit dan di bumi nampak sebagai tanda ikut bergembira atau bela sungkawa untuk nabi-nabi, wali-wali, dan orang-orang besar lainnya; dan bahkan gerakan-gerakan benda langit dikendalikan oleh mereka. Umpamanya, diriwayatkan tentang beberapa di antara mereka bahwa mereka dapat membuat matahari berhenti beredar dan menghentikan perjalanan bulan atau air berhenti mengalir. Islam mengajarkan bahwa faham demikian sama sekali tak beralasan dan bahwa ceritera keajaiban-keajaiban semacam itu dalam kitab-kitab suci hanya dipergunakan sebagai perlambang, dan bukan ditafsirkan menurut arti yang sebenarnya yang malah telah menimbulkan takhayul-takhayul. Walaupun demikian, sebagian orang Muslim cenderung menghubungkan keajaiban-keajaiban itu dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan nabi- nabi besar. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah s.a.w. putera beliau Ibrahim, meninggal dalam umur dua setengah tahun. Pada hari itu terjadi gerhana matahari. Beberapa di antara orang-orang Muslim di Medinah menyebarkan faham bahwa matahari telah menjadi gelap pada peristiwa meninggalnya putera Rasulullah s.a.w. sebagai alamat bela sungkawa samawi. Ketika hal itu diceriterakan kepada Rasulullah s.a.w., beliau nampak sangat kecewa dan sangat mencela faham itu. Beliau menerangkan bahwa matahari, bulan dan benda-benda langit lainnya, semuanya diatur oleh hukum-hukum Tuhan dan bahwa peredaran matahari, bulan, dan gejala yang berkaitan dengan matahari dan bulan tidak ada sangkut-paut dengan hidup dan mati seseorang (Bukhari).
Arabia adalah daerah yang sangat tandus dan hujan selalu disambut gembira. Bangsa Arab biasa menggambarkan dalam ingatan mereka bahwa hujan itu diatur oleh peredaran bintang. Ketika seseorang mengungkapkan pikiran itu, Rasulullah s.a.w. sangat bingung dan memperingatkan kaumnya untuk tidak mengaitkan karunia yang mereka terima dari Tuhan kepada sumber-sumber lain. Beliau menerangkan bahwa hujan dan lain-lain gejala alam itu semuanya diatur oleh hukum- hukum Ilahi, bukan dikendalikan oleh kesenangan atau ketidaksenangan suatu dewa atau dewi atau suatu kekuatan lain (Muslim, Kitabal-Iman).
Beliau mempunyai ketawakalan yang sempurna kepada Tuhan dan tidak akan goyah oleh kemajemukan keadaan yang tidak bersahabat. Sekali peristiwa seorang musuh melihat beliau tidur dan tidak berkawal; ia berdiri di hadapan beliau dengan pedang terhunus dan bersiap membunuh beliau dengan seketika. Sebelum melakukan ia bertanya, “Siapa dapat menyelamatkan kamu dari keadaanmu sekarang?” Rasulullah s.a.w. menjawab dengan tenang, “Allah.” Beliau menyatakan dengan keyakinan yang begitu sempurna sehingga bahkan hati musuh yang kafir pun terpaksa mengakui keluhuran iman dan keikhlasan beliau kepada Allah s.w.t. Pedangnya terlepas dan jatuh; dan ia, yang sejenak sebelumnya telah siap membinasakan beliau, berdiri di hadapan beliau seperti seorang penjahat yang menunggu keputusan hakim (Muslim, Kitab al-Fada ‘il dan Bukhari, Kitab al-Jihad).
Di pihak lain nampak sikap rasa merendahkan diri yang sempurna di hadapan Tuhan-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan: “Pada suatu hari aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa tidak ada manusia meraih keselamatan melalui amal salehnya sendiri, atas keterangan itu aku berkata, “Ya Rasulullah, anda pasti masuk surga melalui amal saleh anda.” Dijawab oleh Rasulullah s.a.w., “Tidak, aku pun tidak dapat masuk surga dengan perantaraan amal baikku kecuali oleh Kasih Sayang Tuhan“ (Bukhari, Kitab al Riqaq).
Beliau senantiasa menganjurkan orang-orang untuk memilih dan menempuh jalan yang benar dan dengan rajin berikhtiar, dengan itu mereka dapat mencapai Qurb Ilahi (kedekatan kepada Tuhan). Beliau mengajarkan bahwa jangan ada yang menginginkan kematian untuk dirinya, sebab jika ia orang baik, maka dengan kehidupan yang lebih lama dialami olehnya akan dapat meraih kebaikan yang lebih besar; dan jika ia jahat, ia dapat bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatnya seandainya diberi waktu panjang dan memulai menempuh jalan yang baik. Cinta beliau dan ibadah beliau kepada Tuhan nampak dalam berbagai-bagai cara. Umpamanya, manakala sesudah musim kemarau tetesan-tetesan hujan pertama mulai turun, beliau mengeluarkan lidah untuk menangkap tetesan-tetesan hujan itu dan berseru, “Inilah karunia rahmat terakhir dari Tuhan-ku.” Beliau senantiasa sibuk mendoa untuk memohon ampunan dan rahmat Tuhan, terutama jika beliau duduk- duduk di antara orang banyak supaya mereka yang beserta beliau atau bergaul dengan beliau dan orang-orang Muslim pada umumnya akan terhindar dari murka Tuhan dan menjadi layak meraih ampunan Allah. Kesadaran bahwa beliau senantiasa ada di hadapan Tuhan tidak pernah lepas dari beliau. Jika beliau berbaring untuk tidur, beliau bersabda, “Ya Allah, matikan aku (tidurkan aku) dengan nama-Mu di bibirku, dan dengan nama-Mu di bibirku bangkitkan lagi hamba-Mu ini.” Jika beliau bangun, beliau biasa bersabda, “Segala puji bagi Tuhan Yang menghidupkan diriku sesudah mati (tidur) dan pada suatu hari kita semua akan dikumpulkan di hadapan Dia” (Bukhari).
Beliau senantiasa mendambakan Qurb Ilahi (kedekatan kepada Tuhan), dan salah sebuah doa yang sering beliau ulang ialah: “Ya Allah! Penuhilah kiranya hatiku dengan nur-Mu dan penuhi mataku dengan nur- Mu dan penuhi telingaku dengan nur-Mu dan letakkan nur-Mu di kananku dan letakkan nur-Mu di kiriku dan letakkan nur-Mu di atasku dan letakkan nur-Mu dibawahku dan letakkan nur-Mu dihadapanku dan letakkan nur-Mu di belakangku, dan wahai Tuhan, jadikanlah seluruh diriku nur” (Bukhari).
Ibnu Abbas meriwayatkan: “Tak lama sebelum wafat Rasulullah s.a.w., Musailima (seorang nabi palsu) datang ke Medinah dan menyatakan bahwa jika Nabi Muhammad s.a.w. mau menunjuk dia sebagai pengganti beliau, ia bersedia menerima beliau. Musailima diikuti oleh suatu rombongan pengiring yang berjumlah amat besar, dan kabilahnya adalah terbesar dari antara kabilah-kabilah yang ada di Arab. Ketika Rasulullah s.a.w. diberitahu tentang kedatangannya, beliau menjumpainya disertai oleh Tsabit bin Qais bin Syams. Beliau memegang ranting pohon korma kering. Ketika beliau datang ke kemah Musailima, beliau menuju kepadanya dan berdiri di hadapannya. Pada waktu itu telah banyak sahabat-sahabat datang dan berdiri di sekitar beliau. Beliau bersabda kepada Musailima, “Telah disampaikan kepadaku bahwa anda telah mengatakan jika aku tunjuk anda sebagai penggantiku, anda bersedia menjadi pengikutku, tetapi aku tidak akan memberikan ranting pohon korma kering ini pun kepada anda jika bertentangan dengan perintah Tuhan. Kesudahan anda akan menjadi sebagaimana telah ditetapkan Tuhan. Jika anda berpaling dari padaku, Tuhan akan memberi anda kegagalan. Aku melihat dengan jelas bahwa Tuhan akan memperlakukan anda seperti yang telah diwahyukan kepadaku.” Beliau kemudian meneruskan, “Sekarang aku akan pergi. Jika anda ingin mengatakan sesuatu, anda dapat menghubungi Tsabit bin Qais bin Syams yang akan bertindak sebagai wakilku.” Kemudian beliau berangkat. Abu Hurairah juga beserta beliau. Salah seorang menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. apa maksud beliau dengan kata-kata “Tuhan akan memperlakukan Musailima seperti yang telah diwahyukan kepada beliau.” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Saya melihat dalam mimpi itu aku disuruh Tuhan untuk meniup gelang-gelang itu. Ketika kutiup gelang- gelang itu, kedua-duanya lenyap. Aku menantikan bahwa sesudahku akan timbul dua pendakwa (nabi) palsu” (Bukhari, Kitab al-Maghazi). Perisitiwa ini terjadi pada waktu mendekatnya wafat Rasulullah s.a.w.. Suku Arab terakhir dan terbesar yang sampai pada waktu itu belum menerima beliau telah bersiap-siap untuk masuk Islam dan satu-satunya syarat yang mereka ajukan ialah bahwa Rasulullah s.a.w. menunjuk pemimpin mereka menjadi pengganti beliau. Jika Rasulullah s.a.w. sedikit saja didorong oleh alasan-alasan pribadi, maka tidak ada lagi yang menjadi rintangan untuk mempersatukan seluruh Arabia dengan menjanjikan pengganti beliau kepada pemimpin suku yang terbesar dari Arabia. Rasulullah s.a.w. tak punya putera dan tidak ada keinginan mendirikan wangsa yang dapat merintangi pengaturan demikian, tetapi beliau tidak pernah memandang barang sekecil-kecilnya pun sebagai hak beliau dan menjadi milik beliau secara mutlak. Maka beliau tidak dapat memandang kepemimpinan kaum Muslim itu seakan-akan hak beliau untuk memberikannya menurut kehendak beliau sendiri. Beliau memandangnya sebagai amanat Tuhan yang suci dan beranggapan bahwa Tuhan akan memberikannya kepada siapa yang dipandang-Nya layak. Maka beliau menolak usul Musailima dengan tegas dan mengatakan bahwa jangankan kedudukan kepemimpinan kaum Muslim, ranting pohon korma kering sekalipun tidak beliau bersedia memberikan kepadanya.
Kapan saja Rasulullah s.a.w. menyinggung atau membicarakan Tuhan, nampak kepada yang menyaksikan seolah-olah seluruh wujud beliau ada dalam haribaan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Beliau senantiasa menekankan kesederhanaan dalam beribadah. Mesjid yang didirikan beliau dan di dalamnya beliau senantiasa mendirikan sembahyang, lantainya dari tanah biasa tanpa alas atau tikar dan atapnya yang dibuat dari dahan dan daun pohon korma, bocor jika hujan. Dalam keadaan demikian Rasulullah s.a.w. dan para jemaah basah kuyup karena air hujan dan lumpur, tetapi beliau terus menyelesaikan sembahyang sampai akhir dan tak pernah beliau memberi isyarat supaya menunda sembahyang atau pindah ke tempat yang lebih terlindung (Bukhari, Kitab al-Saum).
Beliau sangat waspada juga akan peri keadaan para Sahabat. Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat bertakwa dan zuhud. Mengenai dia Rasulullah s.a.w. bersabda pada sekali peristiwa, “Abdullah bin Umar akan lebih baik lagi jika ia lebih dawam sembahyang tahajud.” Ketika sabda itu disampaikan kepada Abdullah bin Umar, maka sesudah itu tak pernah lagi ia meninggalkan sembahyang tahajud. Diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. ketika beliau ada di rumah puterinya, Fatimah, menanyakan apa Fatimah dan suaminya, Ali, dawam menjalankan sembahyang tahajud mereka, Ali menjawab, “Ya Rasulullah, kami berusaha bangun untuk sembahyang tahajud, tetapi bila menurut kehendak Tuhan kami tidak dapat bangun, kami meninggalkannya.” Beliau pulang dan dalam perjalanan beliau mengulangi beberapa kali ayat Al-Qur’an yang mengandung arti bahwa orang seringkali segan mengakui kesalahannya dan mencoba menutupinya dengan macam-macam alasan (Bukhari, Kitab al-Kusuf). Rasulullah s.a.w. bermaksud mengatakan bahwa Ali hendaknya tidak melemparkan kesalahannya kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa jika Tuhan menghendaki mereka tidak bangun mereka tidak dapat bangun pada waktunya, tetapi ia hendaknya mengakui kelemahannya dalam hal ini.

Sumber: Riwayat Hidup Rasulullah S.A.W oleh HM Bashirudin Mahmud Ahmad YWD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s