Do’a Mohon Selamat

ALLAHUMMA INNAA NASALUKA SALAMATAN FIDDIINI, WA AFIATAN FILJASADI WAZIAADATAN FIL’ILMIN WABARAKATAN FIR RIZQI WATAUBATAN QABLAL MAUT, WARAHMATAN INDAL MAUUT, WAMAGHFIRATAN BA’DALMAUUT.  ALLAHUMMA HAWWIN ALAINA FISAKARAATIL MAUTI WANNAJAATA MINNAANNAR, WAL’AFWA INDAL HISAAB.  RABBANA LAA TUZIGH QULUUBANAA BA’DAIDZHADAITA NAA WAHABLANAA MIN LADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAB, RABBANAA AATINAA FIDDUNYA HASANATA WAFILAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAABANNAR

(Ya Allah,

kami mohon kepada-mu keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rizki.  Dapat bertobat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati.  Yaa Allah, mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut, dan lepaskanlah dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisab.  Ya Allah, jangan diguncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat, Engkau Maha Pemberi, Ya Allah, berilah kami kebajikan di dunia dan di akhirat, periharalah kami dari azab api neraka).

Sumber: Buku Mutiara Doa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s